นักเรียนทุนโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

นักเรียนทุนโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ด้วยความมุมานะ พากเพียร

ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร และหัวหน้างานวางแผนฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ ช่อง 7HD ไปแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

1 ในนั้นเป็นนักเรียนทุนโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน นางสาวเบญจมาศ ขุราษี หรือน้องเปิ้ล จบการศึกษาคณะวิทยาการจัดการหลักสูตรนิเทศศาสตร์แล้ว

ระหว่างเรียน น้องเปิ้ลมีความขยันหมั่นเพียร และไปรับจ้างทำงานพิเศษ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระครอบครัว น้องเปิ้ลได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน มาตั้งแต่เรียน ม.4 ถึงเรียนจบปริญญาตรี ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.40 และตอนนี้ ช่อง 7HD ได้รับเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แล้ว

Tag : ทุนโครงการ 7 สีช่วยชาวบ้าน 7 สีช่วยชาวบ้าน ทุนช่อง 7 นักเรียนทุน นักเรียนทุนช่อง7