สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรกิจการและการดำเนินงานของสภากาชาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และศูนย์โลหิตแห่งชาติ

วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรกิจการและการดำเนินงานของสภากาชาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และศูนย์โลหิตแห่งชาติ

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จติมอร์ เลสเต