สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงติดตามความคืบหน้าการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ณ ยูซีแอล

วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงติดตามความคืบหน้าการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ มหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน หรือ ยูซีแอล (UCL) สหราชอาณาจักร โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

Tag : สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เยือนสหราชอาณาจักร