องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด และให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันตลอด 100 วัน โดยหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ

ส่วนผู้ที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมไว้อาลัย สามารถเคารพศพได้ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น. และเวลา 19.30-20.30 น. และขอความร่วมมือให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ งดกางเกงยีนและรองเท้าแตะ

Tag : องคมนตรี จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา อภิธรรมศพพลเอกเปรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ งานศพพลเอกเปรม พลเอกเปรม