News

ประชาชนไปลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันนี้ ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีคณะบุคคล และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปถวาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน อาทิ คุณหญิงพลนุช เทวกุล ณ อยุธยา, โรงเรียนอนุบาลวิมลทิพย์, โรงเรียนอนุบาลวิมลโรจน์ และประชาชนทั่วไป ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่าง ๆ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด