News

ประชาธิปัตย์ เคาะแล้ว 7 รายชื่อเก้าอี้ รมต.โควตาพรรค

15 มิ.ย.62 การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ที่พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมา ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน ซึ่งมีวาระพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม 7 คน

ประกอบด้วย
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 
นายสาธิต ปิตุเตชะ
นายนิพนธ์ บุญญามณี
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
นายจุติ ไกรฤกษ์
นายถาวร เสนเนียม

และในเวลาประมาณ 17.40 น. วันนี้ พรรคประชาธิปัตย์ ได้นัดประชุมร่วมระหว่าง สส.กับกรรมการบริหารพรรค เพื่อพิจารณาว่าทั้ง 7 คนจะไปดำรงตำแหน่งกระทรวงใด แต่เป็นที่คาดว่า นายจุรินทร์ น่าจะดำรงตำแหน่งรองนายกฯ ควบ รมว.พาณิชย์ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ดำรงตำแหน่ง รมว.เกษตรฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมช.มหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รมว.พัฒนาสังคมฯ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม

ขอบคุณภาพ : พรรคประชาธิปัตย์ (democrat party)