News

รายงานพิเศษ : เตือนระวังและป้องกันตัวเอง! เผยสมุนไพรป้องกันไข้เลือดออก

ยาโฮมีโอพาธีย์ (Homeopathy) สารสกัดจากสมุนไพร ตำรับยาจากภูมิปัญญาไทยด้วยการคิดค้นของแพทย์แผนไทย ตามกรรมวิธีทางเภสัชกรรม สรรพคุณยา ช่วยป้องกันไข้เลือดออกได้นาน 3-4 เดือน มีทั้งยาชนิดเม็ดและชนิดน้ำ ชนิดเม็ดอมใต้ลิ้น ครั้งละ 1-2 เม็ด ประมาณ 10-30 วินาที แล้วกลืน ส่วนชนิดน้ำ ใช้หยดใส่ปาก 2-3 หยด แล้วอมไว้ก่อน 10-30 วินาที แล้วค่อยกลืนเช่นกัน ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ระบาด หรือต้องการป้องกันไข้เลือดออก ในช่วงหน้าฝน ติดต่อได้ที่กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข

ไข้เลือดออก กำลังระบาดหนัก ในรอบ 5 ปี มีผู้ป่วยแล้ว 28,785 คนเสียชีวิตแล้ว 43 คน หรือ 1.7 เท่า ของช่วงเดียวกันกับปีก่อน สาเหตุที่ทำให้ปีนี้โรคไข้เลือดออกระบาดหนัก มาจากอากาศร้อนจัด ลูกน้ำยุงลายฟักตัวได้มากขึ้น และการเคลื่อนย้ายของประชากร

นอกจากมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ที่เป็นแนวทางให้ประชาชนร่วมปฏิบัติ เพื่อป้องกันลูกน้ำยุงลายแล้ว กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยังแนะนำสมุนไพรไทยใกล้บ้าน ช่วยป้องกันลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีน้ำมันหอมระเหย เช่น ตะไคร้หอม ตะไคร้บ้าน มะนาว มะกรูด โหระพา กะเพรา

วิธีการใช้สมุนไพรไล่ยุงมีหลายแบบ ทั้งการทุบพอหยาบๆ บดขยี้ หรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ภาชนะ วางตามมุมอับ มุมมืดของบ้าน หรือทำน้ำมันหอมระเหยแบบง่ายๆ ด้วยตนเอง

การเลือกใช้สมุนไพรใกล้บ้านนอกจากจะง่ายต่อการป้องกันโรคแล้ว ยังมีความปลอดภัยมากกว่าการใช้สารเคมี ดีต่อตัวประชาชน และเด็กเล็กในบ้าน

ปีนี้ไข้เลือดออกระบาดหนัก นอกจากหน่วยงานภาครัฐจะต้องร่วมกันรณรงค์หาวิธีป้องกันและดูแลประชาชนแล้ว เราเองก็ต้องดูแลสุขภาพ ไม่ซื้อยากินเองเพื่อลดการสูญเสียด้วยอีกทางหนึ่ง