กระทรวงเกษตรฯ ดันปลูกพืชใช้น้ำน้อย 2 ล้านไร่

วันที่ 15 มิ.ย. 2562 เวลา 03:30 น.

Views

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จะเดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปรัง หลังประสบความสำเร็จจากการส่งเสริมให้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาเมื่อปีที่ผ่านมา โดยปีนี้ได้เพิ่มทางเลือกชนิดพืชที่จะปลูกให้กับเกษตรกรอีก 2 ชนิด ได้แก่ พืชผัก และพืชตระกูลถั่วซึ่งจะประชุมกับภาคเอกชนภายในเดือนมิถุนายนนี้ ถึงปริมาณความต้องการ เพื่อให้เกษตรกรผลิตแล้วมีตลาดรองรับ ตั้งเป้าลดพื้นที่การปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนพื้นที่นาปรังในปีนี้ 2,000,000 ไร่

ทั้งนี้ ตลาดในประเทศยังคงมีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อยู่อีกปีละกว่า 2,000,000 ตัน จากความต้องการจริงปีละ 5,000,000 ตัน ทำให้เกษตรกรยังสามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มได้มากกว่า 800,000 ไร่ ซึ่งจะให้ปริมาณข้าวโพดออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ 700,000 ตัน

รวมทั้งได้สั่งการ ให้กรมชลประทาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น ทั้งแก้มลิง และเหมืองฝายขนาดเล็ก เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกมาในช่วงเดือนกรกฎาคม โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่คาดว่า อาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมาในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา

สำหรับปริมาณน้ำในอ่างทั้ง 35 แห่ง พบว่ามีเพียง 17 แห่งเท่านั้นที่มีปริมาณน้ำกักเก็บน้อยกว่า 30 % ถือว่าเป็นไปตามแผนที่คาดการณ์ไว้