ทำประมงช่วงปิดอ่าวโทษหนัก ปรับ 30 ล้านบาท

วันที่ 15 มิ.ย. 2562 เวลา 03:30 น.

Views

กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว “ก” เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำไม่ให้และเป็นการเพิ่มขนาด และมูลค่าสัตว์น้ำ ที่สำคัญจะช่วยทำให้ปลาทูฟื้นกลับมาสมบูรณ์ได้โดยการปิดอ่าวไทยรูปตัว “ก” จะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนใน 8 จังหวัด ได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,เพชรบุรี,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร,กรุงเทพฯ,สมุทรปราการ,ฉะเชิงเทรา และชลบุรี โดยจะปิด 2 ช่วงคือ ช่วงวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม และ ช่วงวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายนนี้ โดยมีการกำหนดให้เรือประมงใช้เครื่องมือที่มีขนาด และวิธีการทำประมงตามประกาศ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 30 ล้านบาท ตามขนาดเรือ หรือปรับ 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้ โดยสัตว์น้ำและสิ่งที่ใช้กระทำผิดจะถูกริบไว้