สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จถึงสหราชอาณาจักรแล้ว โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่ 15 มิ.ย. 2562 เวลา 20:08 น.

Views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จถึงสหราชอาณาจักรแล้ว โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

Tag : สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เยือนสหราชอาณาจักร