องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 15 มิ.ย. 2562 เวลา 20:10 น.

Views

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการ สำหรับผู้มีความประสงค์เข้าร่วมไว้อาลัย สามารถเคารพศพ ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น. และเวลา 19.30-20.30 น. ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ งดกางเกงยีนส์และรองเท้าแตะ

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันตลอด 100 วัน และหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไป เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ

Tag : องคมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เปรม ติณสูลานนท์ สวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม