ทดสอบการแสดงแสงสีเสียง ที่วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย

วันที่ 16 มิ.ย. 2562 เวลา 07:56 น.

Views

การเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย โดยที่วัดร่องขุ่น มีการทดสอบการแสดงแสงสีเสียง ที่สวยงามวิจิตรตระการตา ก่อนจะมีการเปิดการแสดงจริง ในช่วงระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึง 22 ธันวาคม 2562 ซึ่งในแต่ละวัน จะมีการจัดแสดงแสงสีเสียง วันละ 2 รอบ คือ ช่วงเวลา 18.00 น. และ 20.00 น.