News

รายงานพิเศษ : เร่งหาสาเหตุต้นข้าวตาย จ.ชัยนาท

เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนในจังหวัดชัยนาท เร่งหาสาเหตุสภาพดินในนาข้าว มีตะกอนตกสะเก็ด ต้นข้าวแห้งตายหลายร้อยไร่ ขณะที่ชาวนาเชื่อว่าเป็นผลจากโรงงานอุตสาหกรรมนม ในอำเภอใกล้เคียงลักลอบปล่อยสารเคมีออกมา

เป็นเสียงสะท้อนของตัวแทนชาวนาอีกกว่า 40 คน ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเสีย ในระบบคลองชลประทาน ที่อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ชาวนาไม่สามารถดึงน้ำมาใช้ได้ เนื่องจากเกรงว่าอาจมีสารปนเปื้อนอยู่ในน้ำ โดยขณะนี้ต้นข้าวแคระแกร็น และตายไปแล้วมากกว่า 300 ไร่ หลังจากสูบน้ำจากคลองชลประทานขึ้นมาใช้

อย่างนาแปลงนี้ ชาวนาสูบน้ำจากบ่อของตัวเองมาใช้ รวงข้าวสวยงามต้นข้าวในระยะตั้งท้องเจริญเติบโตดี และใกล้จะเก็บเกี่ยวได้แล้ว ขณะที่แปลงนาอีกฝั่ง ที่สูบน้ำจากคลองชลประทานมาใช้ ต้นข้าวไม่เจริญเติบโต น้ำในนามีกลิ่นเน่าเหม็น

กลายเป็นปัญหาที่ชาวนาต้องทนแบกรับและเอือมระอามานานกว่า 10 ปีแล้ว กับสภาพน้ำที่ชาวนาต่างพากันเชื่อว่า สาเหตุจากคลองชลประทานอยู่ติดโรงงานอุตสาหกรรมนมแห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงมา จนส่งผลให้มีคราบของสารเคมีปนเปื้อนลอยอยู่บนผิวน้ำ เมื่อน้ำแห้งก็จะเห็นชัดว่าดินแตกระแหงมีคราบสาร และต้นข้าวตายอย่างที่เห็น

ด้าน นายธีรพล ศรีโมรา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่แปลงนาที่มีการร้องเรียน โดยเก็บตัวอย่างไว้เป็นหลักฐาน และจะประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาเก็บตัวอย่างดิน น้ำในนาข้าว น้ำในคลองชลประทาน ไปตรวจสอบ และเตรียมประสานไปยังโรงงานนมดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบกัน

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ยอมรับว่า สาเหตุไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของธรรมชาติ จึงไม่เข้าข่ายที่ชาวนาจะได้รับสิทธิ์การชดเชยจากภาครัฐ แต่ได้แนะให้ไปฟ้องศาลแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายจากกรมชลประทาน หากพบว่าสาเหตุจากน้ำในคลองชลประทานจริง กรมชลประทานจะต้องไปตรวจสอบหาสาเหตุ ตามกระบวนการกฎหมายสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้แจ้งเตือนชาวบ้านริมคลองชลประทานดังกล่าวใน 3 ตำบลใกล้เคียง ให้งดดึงน้ำจากคลองชลประทานมาใช้เป็นการชั่วคราว ให้รอผลการตรวจสอบที่แน่ชัดก่อน