News

กอ.รมน. กรุงเทพมหานครช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ ครั้งที่ 2

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน หรือ กอ.รมน. กรุงเทพมหานคร จัดโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ครั้งที่ 2 โดยร่วมกับมวลชนของ กอ.รมน. กรุงเทพฯ เข้าสำรวจผู้ป่วยติดเตียงมีฐานะยากจน และได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค รวมทั้งทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตกุศล สิ่งของต่างๆ ที่มอบประกอบด้วย ที่นอนลม เครื่องผลิตออกซิเจน รถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย ผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วย อาหารเหลว ข้าวสาร อาหารแห้ง พบผู้ป่วย 2 คน

คนแรกอยู่ในซอยอ่อนนุช 86 คือ นางสาววรรณภา แจ้งกระสันอายุ 23 ปี เป็นโรคไตมาประมาณ 6 ปี อาศัยอยู่กับบิดามารดาอาชีพเก็บของเก่า ฐานะทางบ้านยากจน บ้านกำลังจะโดนเวนคืนยังไม่มีที่อยู่ น้องเดินได้แค่ 4 - 5 ก้าวก็จะหมดแรง

รายที่ 2 คือ นายยนต์ พึ่งเสือ อายุ 71 ปี อาศัยอยู่ชุมชนคลองสวน รถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้ ป่วยเป็นลิ่มเลือดในช่องท้องเดินไม่ได้ พักอาศัยอยู่กับภรรยา อาศัยพื้นที่ของกรุงเทพฯ ใช้น้ำจากคลองสาธารณะซึ่งมีสีดำ ไม่มีไฟฟ้าและไม่มีรายได้

ทาง กอ.รมน. จึงได้ประสานกับอาสาสมัครสาธารณสุข ในการให้ความช่วยเหลือสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นตัวแทนในการรับมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยทั้ง 2 ราย

กอ.รมน.กทม. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-241-2051