News

พบบัตรพลังรักษาโรคโผล่อีกที่ จ.ขอนแก่น ตัวแทนจำหน่ายอ้างมาจากรพ.

พบอีกบัตรพลัง นำไปจำหน่ายให้ชาวบ้านแดงน้อย ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น ชาวบ้านหลงเชื่อซื้อไปรักษาโรค บัตรที่พบเป็นบัตรฟ้า ที่ตัวแทนจำหน่ายมาอ้างสรรพคุณการรักษาโรคจนชาวบ้านหลงซื้อไป นางสมเกลี้ยง แสงสีเรือง อายุ 70 ปี เล่าว่าเมื่อ 2 เดือนก่อน  มีตัวแทนจำหน่าย 3 คน เข้ามาหาอ้างมาจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น อวดอ้างสรรพคุณของบัตร พร้อมวิธีใช้เรียกเก็บค่าบัตร 3,000 บาท ตนบอกไม่มีเงินจึงลดให้เหลือ 1,500 บาท หลังใช้ได้ 10 วัน รู้สึกว่าไม่ดีขึ้น จึงรู้ว่าถูกหลอก ซึ่งผู้ที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจำตัว ขาดความรู้ด้านข้อมูลต่างๆ จึงได้หลงเชื่อแก๊งมิจฉาชีพ