พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2/62

วันที่ 16 มิ.ย. 2562 เวลา 20:11 น.

Views

ที่อาคารอเนกประสงค์ กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2/62 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ได้บุคลากร ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการร่วมทำภารกิจต่าง ๆ ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายประชาชนจิตอาสา ให้มีวินัยและมีความเข้มแข็ง เป็นแกนหลักในการสร้างจิตสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ โดยครั้งนี้มีข้าราชบริพารในพระองค์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ใน 9 กระทรวง รวมทั้งประชาชนและนักศึกษาจิตอาสา เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 496 คน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ เช่น องค์ความรู้อุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย, องค์ความรู้จิตอาสา และองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้รับความรู้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมกับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฝึก โดยจะเริ่มฝึกระหว่างวันที่ 15-30 มิถุนายน 2562

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2 62 จิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน