ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันที่ 16 มิ.ย. 2562 เวลา 20:14 น.

Views

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายนนี้ ขอเชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ พระลานพระราชวังดุสิต เวลา 17.00 น. โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระทององค์เล็ก พระพุทธรูปทองศิลปะสุโขทัย มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีฯ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต

Tag : พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล สวดมนต์ พระราชวังดุสิต