กล่มลูกหนี้ กยศ. รวมตัวเรียกร้องให้ยกเลิกเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระหนี้

วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 06:55 น.

Views

กลุ่มลูกหนี้ กยศ. รวมตัวกัน เรียกร้องยกเลิกเบี้ยปรับที่สูงท่วมต้น กรณีผิดนัดชำระหนี้ พร้อมเสนอแนวทางให้ กยศ.ช่วยเหลือ

กลุ่มรวมพลคนขอปลดเบี้ยปรับ ซึ่งเป็นลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. จากหลายจังหวัด ที่ส่วนใหญ่ถูกคิดเบี้ยปรับจากการผิดนัดชำระหนี้ บางรายมีเบี้ยปรับมากกว่าเงินต้นไปแล้ว ทำให้ชำระหนี้คืน กยศ.ไม่ได้ และถูกบังคับคดี อาทิ ผู้กู้ กยศ.รายหนึ่ง จบปริญญาตรี เป็นหนี้ทั้งหมด 248,000 บาท หลังเรียนจบได้ชำระหนี้ กยศ.ตามปกติ ได้เพียง 1 ปี ก็ถูกยึดบ้านและพ่อล้มป่วย ชำระหนี้ กยศ. ต่อไม่ได้ จนกระทั่งได้รับการแจ้งยอดให้ชำระหนี้ทั้งหมด 803,375 บาท โดนเบี้ยปรับมากถึง 520,000 บาท
              
จึงขอให้คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พิจารณายกเลิกเบี้ยปรับและออกหลักเกณฑ์การคำนวณเงินต้น และยอดหนี้ที่ต้องชำระใหม่ตามความสมัครใจ และตามความสามารถที่ลูกหนี้แต่ละรายจะสามารถผ่อนชำระได้จริง รวมถึงขอให้ชะลอการบังคับคดี ชะลอการขายทรัพย์ทอดตลาดให้ลูกหนี้

ด้าน นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ได้มารับฟังปัญหา และระบุว่า กยศ. ยังมีมาตรการจูงใจผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ ถ้าปิดบัญชีได้ กยศ. มีส่วนลดเบี้ยปรับให้มากถึง 85 เปอร์เซ็นต์ ผู้กู้ที่อยู่ในขั้นตอนดำเนินคดีก็เข้าโครงการได้ กรณีข้อเสนอยกเลิกเบี้ยปรับจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมบอร์ด กยศ.ต่อไป ตอนนี้ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ หรือกว่า 2 ล้านคน

Tag : สนามข่าว 7 สี กยศ เงินกู้ กยศ ใช้หนี้ กยศ ลูกหนี้ กยศ ยกเลิกเบี้ยปรับเงินกู้ กยศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้ กยศ