กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยอีก 3 โรงเรียนยังไม่ได้รับนมโรงเรียน

วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 04:33 น.

Views

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาปฏิรูประบบนมโรงเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นแนวทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยตั้งแต่ช่วงเปิดเทอม วันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา การแจกจ่ายนมโรงเรียนเป็นไปตามแผน โรงเรียนทั่วประเทศกว่า 50,000 แห่ง นักเรียนได้รับนมโรงเรียนแจกให้ได้ดื่มกันอย่างทั่วถึง เหลือเพียง 4 โรงเรียนเอกชนเท่านั้นที่ยังไม่ได้ทำการแจกนมโรงเรียน เนื่องจาก 3 โรงเรียนยังไม่ได้มีการจ่ายงบประมาณค่าซื้อนมให้ ส่วนอีก 1 โรงเรียน เป็นช่วงเทศกาลถือศีลอดของศาสนาอิสลาม หรือเดือนรอมฎอน 

สำหรับปริมาณความต้องการน้ำนมในปัจจุบัน อยู่ที่วันละ 1,078 ตัน ตามฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ และจะมีการกำกับดูแลตรวจสอบคุณภาพน้ำนมจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. อย่างใกล้ชิด มั่นใจว่าจะสามารถส่งนมโรงเรียนให้นักเรียนได้รับนมอย่างครบถ้วนตลอดปีการศึกษา คนละ 260 กล่อง หรือถุง หรือภาคเรียนละ 130 กล่อง หรือถุง