กรมเจ้าท่านัดถกปัญหาแรงงานขนถ่ายสัตว์น้ำ

วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 04:33 น.

Views

จากปัญหาพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 มาตรา 50 ระบุคนประจำเรือไทยที่ได้จดทะเบียนตามความในมาตรา 7 สามารถทำการค้าในน่านน้ำไทยได้ ทุกคนต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น

กฎหมายดังกล่าวถือว่าสร้างความวิตกกังวลให้ผู้ทำประมงไทยอย่างมาก โดยในวันนี้ (17 มิ.ย.62) กรมเจ้าท่าได้เรียกผู้ประกอบการประมงและผู้เกี่ยวข้องหารือถึงความชัดเจนและการแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากข้อบังคับของกฎหมายอาจส่งผลกระทบต่อการทำประมงไทย ขณะที่ชาวประมงกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้มีอายุราว 80 ปี เหตุใดจึงนำมาบังคับใช้ และน่าจะส่งสัญญาณ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีระยะเวลาปรับตัวก่อน เนื่องจากทุกวันนี้ผู้ประกอบการประมงก็มีกฎหมายกำกับดูแลอย่างเข้มงวดมากกว่า 300 ฉบับ
  
ก็ต้องติดตามความชัดเจน ว่ากันว่ากลุ่มชาวประมงก็เตรียมยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการทำประมงที่เข้มงวดด้วย