ชาวบ้านวอนช่วยเหลือ สระน้ำที่ใช้ทำประปาหมู่บ้านมีปริมาณน้ำน้อย

วันที่ 16 มิ.ย. 2562 เวลา 23:21 น.

Views

ชาวบ้านในตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ที่ประสบภัยแล้งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว บริเวณสระน้ำที่ใช้ทำประปาหมู่บ้านก็ยังมีปริมาณน้ำน้อยแม้จะมีฝนตกลงมาเมื่อหลายวันก่อนยังไม่สามารถนำมาผลิตน้ำประปาได้ โดยปริมาณฝนที่ตกลงมายังไม่เพียงพอกับการกักเก็บในครัวเรือน ชาวบ้านยังต้องซื้อน้ำอุปโภค-บริโภค แม้ อบต.สีดา จะนำรถน้ำเข้ามาแจกจ่ายน้ำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ชาวบ้านต้องใช้น้ำอย่างประหยัด วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ