News

เดือดร้อนถ้วนหน้า! ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ล้อมรั้วปิดทางระบายน้ำ ทำน้ำขังซ้ำซาก

ยังคงมีเรื่องร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปัญหาจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จิระ-ขอนแก่น

ผู้สื่อข่าว 7 สีช่วยชาวบ้าน ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลสงคราม จังหวัดนครราชสีมา ว่าได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จิระ-ขอนแก่น มีการล้อมรั้วปิดเส้นทางระบายน้ำ รวมถึงการก่อสร้างเสริมความสูงผิวถนน เวลาฝนตก ทำให้น้ำยิ่งไหลเข้ามาท่วมในโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ การเสริมความสูงของผิวถนน ยังส่งผลกระทบให้โรงพยาบาลต้องสร้างทางลาด เพื่อเข้ามาในโรงพยาบาล แต่ทางผู้รับเหมาก็ไม่ได้มีการเว้นช่องสำหรับประตูรั้ว ทำให้ไม่สามารถปิดประตูรั้วได้ จึงอยากจะวอนการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ การรักษาสุขภาพของชาวบ้านในตำบลพลสงครามแห่งนี้ด้วย