จับประเด็นเป็นข่าว : นักท่องเที่ยวล้น แนะกลับตัวก่อนสาย

วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ถือเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวทั่วโลก จ่อปักหมุดเดินทางเข้ามาสัมผัสบรรยากาศสวยงามและน่าทึ่ง ซึ่งหากเราลองพิจารณาเฉพาะในอาเซียนจะพบว่า ปี 2017 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากกว่า 125 ล้านคน สร้างเม็ดเงินกว่า 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีการประเมินว่าอีก 8 ปีจากนี้ มูลค่าด้านการท่องเที่ยวจะเพิ่มเป็นกว่า 590 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เมื่อปีที่แล้ว การเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเยือนอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง 7.6% เทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่เติบโตราว 4% ไทยเอง เป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย ปีละกว่า 30 ล้านคน ซึ่งปัจจัยเกื้อหนุนการท่องเที่ยว คือ การขยายตัวของชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น,การพัฒนาของระบบโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงถึงกัน,ความสะดวกในการขอวีซ่า,ค่าครองชีพที่ไม่แพงนัก

แต่ปริมาณนักท่องเที่ยวที่มากเกินพอดี ก็นำมาซึ่งปัญหาได้ด้วยเช่นกันเราเรียกปัญหานี้ว่า Over-tourism หรือ"ปัญหานักท่องเที่ยวล้น" นั่นก็คือ การที่นักท่องเที่ยวไปเยือนสถานที่ใดสถานที่หนึ่งมากเกินไป จนสร้างผลกระทบต่อทรัพยากรหรือวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ เหมือนกับบาร์เซโลนาของสเปน มีประชากรเพียงแค่1 ล้าน 6 แสนคน แต่มีนักท่องเที่ยวมาพักค้างคืนเฉลี่ยวันละ 30 ล้านคน

เมื่อเกิดปัญหา Over-tourism ผลกระทบที่ตามมาเช่น ระบบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ,การจราจรติดขัด,ค่าครองชีพสูงขึ้น,ราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น,ธุรกิจท้องถิ่นต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ลามไปถึงผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเหตุการณ์ปิดอ่าวมาหยา ที่มีนักท่องเที่ยวมากถึงวันละ 5,000 คน จนทำให้ขยะล้นเมือง,แนวปะการังเสียหาย เป็นตัวอย่างของสถานการณ์ Over-tourism ที่ชัดเจนที่สุด ซึ่งเมื่อการท่องเที่ยวไม่สร้างความประทับใจ นักท่องเที่ยวมาแล้วผิดหวัง ในอนาคตก็จะไม่กลับมาอีก

ถึงเวลาที่ไทยจะต้องวางแผนรับมือและแก้ปัญหา Over-tourism อย่างจริงจัง โดยอาจใช้วิธีกำหนดโควตาจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลา,การกระจายนักท่องเที่ยวให้ไปเที่ยวเมืองอื่นๆ ผ่านการสร้างแรงจูงใจด้านราคา หรือภาษี และการหารายได้ เพื่อนำไปบำบัดผลกระทบต่อธรรมชาติ หรือการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ก็จะช่วยให้การบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเช่น อัมสเตอร์ดัม มีการแจกบัตรโดยสารขนส่งสาธารณะฟรีให้นักท่องเที่ยว เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทาง หรือการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาบริหารจัดการ การท่องเที่ยว โดยแจ้งเตือนว่า จุดท่องเที่ยวใดมีคนมาก เพื่อให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเที่ยวชมในช่วงเวลานั้น

สรุปได้ว่า หัวใจของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนอกจากการสร้างเม็ดเงิน เราควรคำนึงถึงความสมดุล ทั้งประโยชน์ของนักท่องเที่ยวประโยชน์ของท้องถิ่นควบคู่ไปพร้อมๆ กับการดำรงอยู่ของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วย

Tag : จับประเด็นเป็นข่าว