ผู้บริโภคร้อง เดินหน้ามาตรการคุมราคายา-ค่ารักษา รพ.เอกชน

วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 20:15 น.

Views

กลุ่มผู้บริโภค ร้องเดินหน้ามาตรการควบคุมราคายา และค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชน และแฉข้อมูลการวินิจฉัยไม่เข้าข่ายฉุกเฉิน เพื่อคิดค่ารักษาพยาบาล

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นร้องสอด ขอร่วมเป็นผู้ถูกฟ้อง กรณีสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ฟ้องศาลปกครองสูงสุด ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ควบคุมราคายา เวชภัณฑ์ และค่ารักษาพยาบาล หลังพบโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งบวกกำไรค่ายามากถึง 16,000 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเรียกร้องให้สร้างมาตรฐานค่ารักษาพยาบาลด้วย
              
ขณะนี้ มีเรื่องร้องเรียนค่ารักษาพยาบาล ทั้งแพงเกินจริง และรักษาคนไข้เกินความจำเป็นด้วย อีกทั้งในรอบ 2 ปี ของนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ์ทุกที่ไม่ต้องสำรองจ่าย 72 ชั่วโมง ปรากฏว่าคนไข้ 84 เปอร์เซ็นต์ กว่า 250,000 คน ได้รับการวินิจฉัยว่าไม่ฉุกเฉิน และถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษา
               
ด้าน นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เชื่อมั่นว่าการคุมราคายา และค่ารักษาพยาบาล จะทำให้เบี้ยประกันสุขภาพลดลง ตอนนี้อยู่ระหว่างปรับหลักเกณฑ์กฎหมายฐานข้อมูลประกันภัย กรมธรรม์ประกันสุขภาพ ให้วางเงื่อนไขคุ้มครองตามความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ทำประกันเรียกค่าสินไหมทดแทนได้

Tag : ราคายา โรงพยาบาลเอกชน ราคายาโรงพยาบาลเอกชน ค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชน ควบคุมราคายา