News

พาณิชย์ ไม่ห่วงกักตุนน้ำมันปาล์ม ยันสต็อกเพียงพอ

กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่าราคาน้ำมันปาล์ม ต้องปรับขึ้นตามต้นทุนการผลิตที่แท้จริง

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ชี้แจงถึงราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดสำหรับการบริโภค ว่าสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นจะต้องปรับขึ้นราคาขายปลีก ให้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง เพื่อไม่ให้ไปกดราคาผลปาล์ม ตามโครงสร้างการคำนวณราคา
              
โดยขณะนี้ราคาผลปาล์มปรับสูงขึ้น อยู่ที่กิโลกรัมละ 3.20-3.50 บาท และราคาน้ำมันปาล์มดิบ อยู่ที่ลิตรละ 19.20 บาท ส่งผลให้น้ำมันปาล์มบรรจุขวดขนาด 1 ลิตร ราคาขายปลีกอยู่ที่ขวดละ 32.50 บาท

ทั้งนี้ ยืนยันว่ากรมการค้าภายในไม่ได้บังคับ หรือสั่งให้ผู้ค้าขึ้นราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวด เพียงแต่ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ที่สำคัญไม่ได้ให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันปาล์มรวดเดียว ขวดละ 10 บาท เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
             
ส่วนข่าวที่ว่า มีการกักตุนน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในช่วงที่มีราคาถูกนั้น ไม่น่าห่วง เพราะยังมีสต็อกน้ำมันปาล์มส่วนเกินอยู่ในระบบจำนวนมาก

โดยเตรียมหารือร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อเร่งผลักดันให้เกิดการระบายปาล์มน้ำมันในสต็อก ซึ่งคาดว่าภายใน 3 เดือนนี้ จะสามารถลดจำนวนสต็อกปาล์มน้ำมันลงเหลือ 250,000 ตัน ซึ่งจะทำให้กลไกตลาดปาล์มน้ำมันอยู่ในภาวะสมดุล

ด้าน ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจราคาปาล์มน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น และขอให้ผู้ค้าจำหน่ายราคาน้ำมันปาล์มขวดตามราคาที่แท้จริง พร้อมทั้งย้ำว่าการขายต่ำกว่าราคาทุนนั้นเป็นการทำที่ผิดกฎหมาย