กรมการค้าภายใน จ่อตรวจเครื่องชั่งน้ำหนักสัมภาระผู้โดยสารในสนามบิน

วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 20:17 น.

Views

กรมการค้าภายใน เดินหน้าตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักทั่วประเทศ โดยเฉพาะเครื่องชั่งน้ำหนักสัมภาระในท่าอากาศยาน เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนผู้ใช้บริการ

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จะเดินหน้าตรวจสอบมาตรฐานเครื่องชั่งน้ำหนัก โดยเฉพาะเครื่องชั่งสัมภาระผู้โดยสาร ภายในท่าอากาศยานแต่ละแห่ง และจะเริ่มที่สายการบินต้นทุนต่ำก่อน เพื่อป้องกันประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ เนื่องจากสายการบินส่วนใหญ่จะคิดค่าใช้จ่ายในการขนสัมภาระส่วนเกิน ในราคาสูงมาก
              
นอกจากนี้จะเข้าตรวจสอบ และเปิดให้ขึ้นทะเบียนเครื่องชั่งรถยนต์ และขึ้นทะเบียนซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องชั่งรถยนต์ ที่มีอยู่ประมาณ 30,000 เครื่องทั่วประเทศ หลังพบว่าเกษตรกรหลายรายถูกโกงน้ำหนักจากการปรับแต่งซอฟแวร์ เนื่องจากเวลาซื้อขายสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ จะขับรถกระบะหรือรถบรรทุกเล็ก ขึ้นเครื่องชั่งทั้งรถและคิดน้ำหนักสินค้าเกษตร ด้วยการหักน้ำหนักรถออกไป แต่กลับถูกโกงน้ำหนักเกินจริง จึงต้องการเข้าไปดูแล และจัดระเบียบเครื่องชั่งที่มีอยู่ทั้งหมด
              
ขณะที่การตรวจสอบเครื่องชั่งในตลาดสดนั้น ได้มอบหมายให้เจ้าของตลาด และองค์กรท้องถิ่นที่ดูแลตลาด เป็นผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบเครื่องชั่งในตลาด ซึ่งถือเป็นการดูแลตัวเอง โดยกรมการค้าภายในจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบซ้ำต่อเนื่อง ซึ่งตลาดใดมีคุณสมบัติเครื่องชั่งเที่ยงตรง ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค จะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ตลาดอีกทางหนึ่ง

Tag : กรมการค้าภายใน เครื่องชั่งน้ำหนักในสนามบิน เครื่องชั่งน้ำหนัก ตรวจเครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งน้ำหนักสัมภาระ