News

หนุนดอกเบี้ยพิเศษ ซื้อบ้านคนไทยประชารัฐ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน พร้อมปล่อยเงินกู้เพื่อซื้อ "บ้านคนไทยประชารัฐ" คิดดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก เพียง 2.75%

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ ได้จัดทำโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" บนที่ราชพัสดุ 8 แปลง ใน 4 ภาค ซึ่งได้ผู้พัฒนาที่ราชพัสดุ พร้อมทั้งจัดทำสัญญาเช่าที่ดินเรียบร้อยแล้ว โดยได้เปิดให้จองโครงการแล้ว 4 พื้นที่ ได้แก่ ที่จังหวัดชลบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เชียงใหม่ และเชียงราย ซึ่งมีผู้จองบ้านแล้ว 98% ของจำนวนทั้งหมด 2,302 หน่วย ราคาหลังละ 350,000-700,000 บาท โดยเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับการให้สินเชื่อแก่ผู้มีรายได้น้อย เพื่อซื้อ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสิน จะปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ต่อปี ในปีที่ 1-4 ถ้ากู้เงิน 700,000 บาท จะผ่อนชำระเดือนละ 3,300 บาท ใน 4 ปีแรก, ปีที่ 5-30 ผ่อนชำระเดือนละ 4,500 บาท ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี
           
ด้าน นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ธนาคารได้เตรียมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ อัตราดอกเบี้ยต่ำ พร้อมกับผ่อนปรนกำหนดอัตราส่วนการชำระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน เพื่อช่วยให้ผู้มีรายได้น้อย มีโอกาสได้รับวงเงินกู้ในระดับที่เหมาะสม
              
ขณะที่ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า สินเชื่อโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" มีวงเงินรวม 4,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย