News

ภาพเป็นข่าว : คอนเสิร์ตการกุศลช่วยโปงลางเด็กประถมและเด็กด้อยโอกาส จ.ภูเก็ต

ผู้ใหญ่ใจดีจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล ช่วยกลุ่มดนตรีโปงลางเด็กประถม และเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ต

สโมสรไลออนส์จังหวัดภูเก็ต, รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล ภายใต้ชื่องาน "Open Your Heart" หรือ เปิดใจ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือวงดนตรีโปงลางของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านฉลอง และนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดภูเก็ต

โดยได้เงินจากการประมูลสิ่งของและการบริจาคเงิน มูลค่ามากกว่า 600,000 บาท

ซึ่งจะนำเงินไปช่วยเหลือน้อง ๆ และซื้อเครื่องดนตรีให้กับเด็ก ๆ ต่อไป