แนะผู้ส่งออกประกันความเสี่ยง ป้องกันมิจฉาชีพ

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือเอ็กซิม แบงก์ แจ้งเตือนภัยให้ผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าไทย ระมัดระวังในการทำการค้าระหว่างประเทศ หลังจากมีกลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีและเทคนิควิธีการซื้อขายออนไลน์ใหม่ มาหลอกลวงให้ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าของไทย ส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของมิจฉาชีพ รวมถึงหลอกให้ชำระเงินค่าสินค้าไปยังบัญชีของมิจฉาชีพจนทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก

กรรมการผู้จัดการ เอ็กซิม แบงก์ กล่าวว่าการค้าขายระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการต้องรู้ทันโลกทันข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอย่างยิ่งปัจจุบันการติดต่อระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้ซื้อในต่างประเทศจะกระทำทางออนไลน์เป็นหลัก ซึ่งการพิสูจน์ตัวตนหรือความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก บางรายมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาล้วงข้อมูลทางธุรกิจ เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สื่อสารกันระหว่างคู่ค้า หรือกระทั่งปลอมตัวเป็นคู่ค้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์และลวงให้เกิดการโอนเงินเข้าบัญชีของมิจฉาชีพ ไม่ว่าในรูปแบบของแฮกเกอร์หรือการให้นามบัตรปลอมที่ปลอมแปลงข้อมูล

ทั้งนี้ขอให้ผู้นำเข้า - ส่งออก เร่งทำประกันการส่งออก เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการค้า โดยสามารถเลือกรูปแบบทำประกันการส่งออก เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อในต่างประเทศ ทำให้ผู้ส่งออกมีความมั่นใจที่จะค้าขายมากขึ้น โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2562 มีลูกค้าประกันการส่งออก ยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนแล้ว 12 ราย เป็นมูลค่า 87.50 ล้านบาท