Green Report : ปิ่นโตบุญ ใช้แทนถุงพลาสติกไปวัด

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

วันพระหรืองานบุญต่างๆ ที่วัดโขดหิน จังหวัดระยอง จะมีชาวบ้านเข้ามาทำบุญจำนวนมากทำให้ปริมาณขยะพลาสติกกองทิ้งอยู่ทั่วบริเวณวัด ซึ่งเดิมทีวัดใช้วิธีการนำขยะเหล่านี้มากองเผารวมกัน แต่ด้วยมลพิษที่เพิ่มมากขึ้นทางวัดจึงพยายามหาวิธีการลดปริมาณขยะลง

จึงริเริ่ม "โครงการปิ่นโตบุญ" เป็นการเอาปิ่นโตที่มีจำนวนมากภายในวัดไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านไว้ใส่อาหารมาวัดแทนการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งวิธีการนี้ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกไปได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์

วัดยังรณรงค์คัดแยกขยะโดยการทำถังขยะโปร่ง และถังขยะเคลื่อนที่ที่ทำจากท่อ PVC ให้ประชาชนได้แยกขยะได้ถูกต้อง รวมถึงสร้างการรับรู้จัดทำป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าและมูลค่าของขยะประเภทต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนอยากที่จะมาแยกขยะ และเพื่อแยกแล้วสามารถนำไปรีไซเคิล หรือขายนำรายได้เข้าวัดอีกทางได้

เศษใบไม้และเศษอาหารที่เหลือมอบให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอินทรีย์โขดหินเขาไผ่ นำไปทำปุ๋ยหมัก และปุ๋ยหอม เพื่อนำไปใช้กับพืชสวนพืชไร่ของชาวชุมชน


Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report ปิ่นโตบุญ