News

ตะลุยถิ่นดินสอพองเงินแสน

ป้าน้อยบอกว่าใต้พื้นดินทั่วหมู่บ้านหากขุดลึกลงไปราวๆ 10 เมตร จะมีดินสอพองซ่อนอยู่ แต่กว่าจะได้ดินสอพองมาใช้ประโยชน์ต้องผ่านหลายกรรมวิธีเริ่มตั้งแต่ฉีดน้ำไล่หน้าดิน

จากนั้นดูดน้ำที่ขังอยู่ใส่ลงไปในบ่อโดยผ่านตะแกรงกรองเศษดินกรวด เพื่อกั้นไม่ให้ลงไปผสมกับเนื้อดินสอพอง ปล่อยให้ดินตกตะกอนราวๆ 2 ชั่วโมง ก็จะได้ดินสอพองขาวเนียนเนื้อละเอียด แต่ยังใช้ไม่ได้ ต้องคลุกเคล้าดินให้เข้ากัน เวลานำมาหยอดในพิมพ์ เนื้อจะได้จับตัวกันดี ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องใช้ความแม่นยำ ดูแล้วเหมือนจะง่ายแต่พอลองทำดูบ้างบอกเลยมันไม่หมู

หยอดเสร็จนำไปตากแห้งราวๆ 1-2 สัปดาห์ ถึงใช้งานได้ ดินสอพองพิมพ์ขนาดเล็ก จะเป็นรูปดอกรักที่เราคุ้นเคย ใช้เล่นประแป้งตอนสงกรานต์ และก็พิมพ์ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอุตสาหกรรม

ส่วนการนำไปแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต้องผ่านการฆ่าเชื้อ สมัยก่อนจะใช้วิธีแบบบ้านๆ คือ นำดินสอพองใส่กระทะคั่วด้วยไฟร้อนๆ โชคดีได้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ช่วยผลิตเครื่องฆ่าเชื้อดินสอพองให้ จึงสะดวกสบายขึ้นและขายได้ราคาดี สร้างรายได้ถึงหลักแสนบาท

เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบสานและพัฒนาต่อยอด รางวัลคุณภาพการันตีจากหลายสถาบัน แถมสร้างอาชีพและรายได้ให้ชาวบ้านเป็นอย่างดี