News

โวยเอกชนยึดสะพานลอยสาธารณะเป็นของส่วนตัว จ.อุบลราชธานี

ชาวบ้านในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มทนไม่ไหว หลังบริษัทเอกชนยึดสะพานลอยข้ามถนนชยางกูร ทั้งติดป้ายโฆษณาธุรกิจของตนเอง ซ้ำทิ้งขยะกองไว้บนสะพาน วอนหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ

สะพานลอยข้ามถนน เพื่อให้ประชาชนข้ามถนนเพื่อความปลอดภัย ระหว่างถนนฝั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และฝั่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาอุบลราชธานี ซึ่งมีเอกชนนำป้ายโฆษณามาติด ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ทำให้ประชาชนไม่กล้าเดินข้ามสะพานลอยในช่วงค่ำคืน เนื่องจากกลายเป็นจุดอับสายตา เสี่ยงต่อเหล่ามิจฉาชีพ เพราะคนข้างนอกไม่สามารถมองเห็นได้ อีกทั้งกลางคืนแสงสว่างก็น้อย เจ้าของบริษัทเอกชนที่นำป้ายโฆษณามาติดไว้บนสะพานลอย ก็ไม่สนใจใคร เป็นแบบนี้มานานแล้ว

ซึ่งประชาชนในพื้นที่ก็รู้สึกแปลกใจว่า สะพานลอยข้ามถนนแห่งนี้เป็นของส่วนรวม หรือเป็นพื้นที่ส่วนตัวกันแน่ แล้วเหตุใดผู้รับผิดชอบดูแลในพื้นที่จึงไม่เข้าไปตรวจสอบ หรือจัดระเบียบการใช้สะพานลอยสาธารณะ เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน