News

เตือนอย่าทิ้งมั่ว! บัตรพลังงานมีสารกัมมันตรังสี สูงกว่าขีดจำกัดการได้รับรังสี

ผลการตรวจวัดระดับรังสีจากด้านหน้าและด้านหลังของบัตรพลังงานพบว่าระดับรังสีสูงกว่าขีดจำกัด การได้รับรังสีของประชาชนทั่วไปประมาณ 130 เท่าใน 1 ปีเลยทีเดียว และจากการตรวจวิเคราะห์ยังพบองค์ประกอบธาตุกัมมันตรังสี ทอเรียมและยูเรเนียม แผ่รังสีแกมมาและบีตาออกมาตลอดเวลา เกินกว่าค่าปกติที่คนทั่วไปควรได้รับ

ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เตือนไม่ควรเก็บบัตรพลังงานไว้ใกล้ตัว เพราะจะได้รับรังสีสะสมเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ คือ นอกจากบัตรนี้ไม่มีประโยชน์ และรักษาโรคไม่ได้แล้วถ้าเก็บไว้ใกล้ตัวยังมีโทษมากกว่าจากธาตุกัมมันตรังสีของบัตรพลังงาน

สำหรับวิธีการกำจัดบัตรนี้อย่างปลอดภัย ขอให้ประชาชนผู้ครอบครองบัตรพลังงาน ไปติดต่อกับหน่วยราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรวบรวมบัตรพลังงานเหล่านี้ไว้ และ สทน.จะลงพื้นที่ไปนำมากำจัดกากให้ถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบหรือเป็นอันตรายกับชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม