News

รัฐบาลจีนยืนยันไม่ให้ผู้ว่าการฮ่องกงลาออกจากตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ระดับสูงในคณะผู้บริหารเกาะฮ่องกง ซึ่งเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับ นางแคร์รี หลำ ผู้ว่าการเกาะฮ่องกง เปิดเผยว่า รัฐบาลจีน จะไม่ยอมให้ นางหลำ ลาออกจากตำแหน่ง ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ประท้วง แม้ว่านางจะต้องการลาออกก็ตาม

นอกจากนี้ ยังกล่าวว่า การที่นางหลำประกาศชะลอร่างกฎหมาย ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา  เท่ากับเป็นการถอนร่างกฎหมายดังกล่าวออกจากการพิจารณาของสภานิบัญญัติอย่างถาวรแล้ว และถ้าหากมีการนำร่างกฎหมายฉบับนี้กลับเข้าสู่การพิจารณาของสภาอีก ก็เท่ากับเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองอย่างสมบูรณ์ของนางหลำ

นายกรัฐมนตรี เทเรซา เมย์ ของอังกฤษ ได้หยิบยกปัญหาการประท้วงในฮ่องกง ขึ้นหารือกับรองนายกรัฐมนตรีของจีน ระหว่างการพบปะหารือกันในกรุงลอนดอน โดยผู้นำอังกฤษได้ย้ำให้ฝ่ายจีนเคารพในสิทธิ และเสรีภาพของชาวฮ่องกง ตามกรอบข้อตกลงที่ผูกพันทางกฏหมาย ในปฏิญญาร่วมระหว่างจีนกับอังกฤษ ก่อนที่อังกฤษจะคืนเกาะฮ่องกงให้แก่จีนเมื่อปี 2540