คอลัมน์หมายเลข 7 : พบพิรุธที่ดินสร้างท่าเทียบเรือ จ.ตรัง ตอนที่ 2

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่าผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กลับไปที่จังหวัดตรังสัปดาห์ที่แล้ว หลังได้รับข้อมูลว่ามีชาวบ้านถูกสวมสิทธิ์ ทั้งที่มีหลักฐานครอบครองที่ดิน ส.ค.1 ในจังหวัดตรัง รวม 4 ฉบับ ซึ่งเป็นมรดกที่ได้รับจากบิดาที่เสียชีวิตตั้งแต่ปี 2528 จากนั้นปี 2553 จึงไปที่สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง  เพื่อขอออกโฉนดที่ดินโดยเฉพาะ ส.ค.1 เลขที่ 164 พื้นที่ 50 ไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งอยู่ติดกับสถานีอนามัยบ้านแหลมมะขาม แต่ถูกชาวบ้านรายอื่นบุกรุกที่ดิน จึงต่อสู้จนชนะคดีศาลฎีกาวันที่ 30 เมษายน 2535 โดยได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานที่ดินปี 2560 ว่าออกโฉนดที่ดินแปลงนี้ไม่ได้ เพราะมีบุคคลอื่นนำไปออกเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือน.ส.3 ก. เลขที่ 495 อยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งขี้เหล็กติดกับคลองหมื่นราช   

ปมปัญหานี้คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จึงลงพื้นที่ขยายผลหาคำตอบ

การล่องเรือประมาณ 1 กิโลเมตร  ใช้เวลาไม่นานจึงไปถึงที่ดินแปลงนี้ ซึ่งชาวบ้านรายนี้อ้างว่า เป็น ส.ค.1 เลขที่ 164 ที่ถูกสวมสิทธิ์นำไปออกเป็น น.ส.3 ก. เลขที่ 495 หากข้อมูลนี้เป็นจริง จากภาพที่เห็นที่ดินแปลงนี้คือท่าเทียบเรือบริษัทปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การ จดทะเบียนตั้งบริษัทอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สิทธิ์ทำประโยชน์แทนจากนางกรรวี ไทรงาม ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560

น่าสังเกตว่า ท่าเทียบเรือแห่งนี้ทิศเหนือติดกับคลองหมื่นราช ต่างจากระวางรูปถ่ายที่ดิน น.ส.7 ก. เลขที่ 495 พื้นที่กว่า 71 ไร่ ทิศเหนือติดกับคลองแหลมขาม ประเด็นนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลของเจ้าหน้าที่               

ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าแจ้งความดำเนินคดีกับเอกชนรายนี้แล้ว กรณีขุดลอกเปลี่ยนแปลงร่องน้ำในคลองหมื่นราช โดยไม่ได้รับอนุญาต
              
ส่วนการขยายถนนพื้นที่ อบต.เขาไม้แก้วโดยบุกรุกที่ป่าชายเลนรองรับการก่อสร้างท่าเทียบเรือ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แจ้งความดำเนินคดีกับนายก อบต.เขาไม้แก้ว และเอกชนรายนี้แล้วเช่นกัน 
              
การลงพื้นที่ขยายผลครั้งนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 ยังได้รับข้อมูลว่า 3 เดือนก่อนนี้ มีการขุดลอกร่องน้ำจากปากอ่าวเข้าไปที่คลองหมื่นราช แต่ขณะนี้ยุติแล้ว

องค์กรอิสระที่ตรวจสอบการทุจริตเตรียมขยายผลปัญหานี้เช่นกัน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7