ปิ่นอาสา : อาสาเย็บหมอนให้น้อง

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 17:07 น.

Views

ถึงช่วงปิ่นอาสาแล้ว วันนี้จะพาไปทำความดี มาเป็นผู้ให้แก่สังคม กับกิจกรรมดี ๆ ที่ทุกคนก็สามารถทำได้ ขอแค่มีพลังใจ ติดตามกับคุณปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์

ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ได้กลายเป็นสถานที่รวมตัวกันของจิตอาสา ทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ มานั่งเย็บปักถักร้อย เพื่อทำหมอนหนุนในวันหยุด

เนื่องจากว่าประเทศไทยมีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งในศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน นอกจากกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กแล้ว เด็กก่อนวัยเรียนจะต้องมีเวลาหลับนอนพักผ่อนระหว่างวันตามวัย ชุดเครื่องนอนเด็กจึงเป็นอุปกรณ์จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอนเด็กและนวมรองนอน แต่หลายศูนย์ยังขาดแคลนเครื่องนอน มีไม่เพียงพอ หรือที่เคยมีก็ชำรุดเกินไปที่จะใช้ได้แล้ว แต่ว่าไม่มีกำลังพอที่จะจัดหาใหม่

กิจกรรมอาสาสมัครเพื่อผลิตเครื่องนอนเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จึงจัดให้มีขึ้น 2 กิจกรรม คือ อาสาสมัครผลิต "หมอนหนุนอุ่นรัก" และอาสาสมัครผลิต "นวม (ปู) นอนซ่อนรัก"

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ปิ่นอาสา อาสาเย็บหมอนให้น้อง จิตอาสา เย็บหมอน ขาดแคลนเครื่องนอน ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน