มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 18 มิ.ย.62

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 18:03 น.

Views

มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 18 มิ.ย.62

พิธีกร : อิทธิเดช สุพงษ์, กัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล

Tag : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 18 มิย 62