News

ชาวฟิลิปปินส์ออกมาชุมนุมประท้วง เผาธงชาติจีน

กลุ่มผู้ประท้วงชาวฟิลิปปินส์หลายสิบคน ได้ออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงมะนิลา พร้อมเผาธงชาติจีน และเรียกร้องให้รัฐบาลฟิลิปปินส์เร่งดำเนินการเพื่อปกป้องอธิปไตย และดินแดนของฟิลิปปินส์ โดยการชุมนุมประท้วงในครั้งนี้ เพื่อแสดงความไม่พอใจที่เรือประมงชาวฟิลิปปินส์ ถูกเรือของจีนโจมตีในทะเลจีนใต้ จนล่มลง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ลูกเรือ 22 คน ต้องลอยคออยู่กลางทะเล ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเรือประมงของเวียดนาม

ขณะที่ ประธานาธิบดี "โรดรีโก ดูเตอร์เต" ของฟิลิปปินส์ กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ควรส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์อื่น ๆ และควรสอบสวนให้ชัดเจน เพื่อแจ้งให้จีนทราบ ทั้งนี้ นักวิเคราะห์มองว่าการแสดงออกของนายดูเตอร์เต ไม่สอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฟิลิปปินส์ ที่ออกมาประณามการกระทำของจีนในครั้งนี้

ขณะที่ กระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ได้ยื่นหนังสือประท้วงทางการทูตไปยังจีนด้วย อย่างไรก็ตาม จีนได้รับทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว แต่ปฏิเสธว่าเรือจีนไม่ได้ตั้งใจจะจมเรือประมงดังกล่าว