News

ขยะล้นเมืองในบอสเนีย หลังชาวเมืองชุมนุมประท้วงขวางทางเข้าหลุมฝังกลบ

ขณะนี้ถนนหลายสายในเมืองมอสตาร์ (Mostar) อันเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของบอสเนีย เต็มไปด้วยขยะและสิ่งปฏิกูล หลังชาวเมืองหลายร้อยคนพากันไปชุมนุมปิดทางเข้าหลุมฝังกลบสิ่งปฏิกูลเพียงแห่งเดียวของเมืองนี้มาเป็นกว่า 10 วันแล้ว การประท้วงดังกล่าวเกิดขึ้นจากความไม่พอใจของชาวเมืองหลังจากทราบข้อมูลผลการตรวจสอบน้ำเสียจากการบำบัดน้ำที่รั่วไหลออกมา ซึ่งชี้ให้เห็นความเป็นไปได้อย่างสูง ที่มีสารเคมีอันตรายร้ายแรงปนเปื้อนอยู่ในคราบสิ่งปฏิกูลจากน้ำเสียภายในหลุมฝังกลบสิ่งปฏิกูล

หลุมฝังกลบสิ่งปฏิกูลแห่งนี้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2503 และตั้งอยู่ในย่านที่พักอาศัยของเมือง เดิมทีหลุมแห่งนี้ควรจะใช้สำหรับการกำจัดขยะไม่อันตรายจากครัวเรือนเท่านั้น แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ภาคธุรกิจเข้ามาปล่อยซากสัตว์อันตรายและทิ้งของเสียทางการแพทย์ รวมทั้งคราบสิ่งปฏิกูลจากน้ำเสีย ทำให้ผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ทางการออกมาแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน เพราะเชื่อว่าหลุมฝังกลบสิ่งปฏิกูลนี้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและต่อสุขภาพของประชาชน