News

เกษตรกรทางภาคอีสานเร่งสูบน้ำเข้านาเพื่อปลูกข้าวนาปี

ฝนตกติดต่อกันในจังหวัดหนองคาย ทำให้กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบ้านโนนตาล ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย ไม่ต้องจ่ายค่าใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำบ้านเนินพระเนาว์ ซึ่งก่อนหน้านี้ต้องจ่ายชั่วโมงละ 60 บาท ในตอนกลางวัน และกลางคืนชั่วโมงละ 65 บาท แต่ต้องดูแลการระบายน้ำในนาข้าวไม่ให้น้ำท่วมต้นข้าว

ด้านจังหวัดสกลนคร ฝนที่ตกลงมาทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะเขื่อนน้ำอูน ขณะนี้มีน้ำกักเก็บกว่า 253 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 49 ขณะที่เกษตรกรเร่งสูบน้ำเข้าที่นาเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าว

จังหวัดขอนแก่น ฝนตกลงมาสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น กำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดท่อระบายน้ำเสียที่มีสิ่งปฏิกูล เศษขยะมูลฝอย โคลนตมอุดตันบนถนนกสิกรทุ่งสร้าง เพื่อให้น้ำระบายลงบึงทุ่งสร้างได้สะดวกไม่เอ่อท้นท่วมบ้านชาวบ้านและถนน

เขื่อนระบายน้ำฝายวังยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีน้ำกักเก็บ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร มีการปิดประตูระบายน้ำ 5 บาน และยกประตูระบายน้ำ 1 บาน พร่องน้ำวันละ 0.14 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้ชาวบ้านท้ายฝายมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค

ส่วนชาวนาที่ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เร่งช่วยกันถอนกล้าต้นข้าวอายุ 1 เดือน ไปปักดำในที่นาหลังฝนตกลงมาจนดินอ่อนตัวถอนต้นกล้าข้าวได้ง่ายโดยมีการมัดเป็นกำเพื่อให้ง่ายต่อการขนย้ายและปักดำ

ที่จังหวัดบึงกาฬ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงกาฬ เร่งฉีดพ่นฆ่ายุงลายในชุมชนต่างๆ หลังฝนตกทำให้ยุงลายระบาดและพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 153 คน เสียชีวิต 3 คน รุนแรงที่สุดในรอบ 7 ปี

เช่นเดียวกับจังหวัดเลย พบประชาชนเข้ารักษาโรคไข้เลือดออกแล้ว 44 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เร่งออกรณรงค์และนำทรายอะเบทไปเทลงในภาชนะใส่น้ำตามบ้านเรือนประชาชน เพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย