7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : ร้านยาชุมชนอบอุ่น

ณัฐชนน Love เลยวันนี้ พาไปรู้จักโครงการร้านยาชุมชนอบอุ่น ที่นอกจะเป็นร้านขายยาแล้ว ยังให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยเฉพาะการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง เพื่อลดภาระของโรงพยาบาล

จะดีแค่ไหนหากเราเข้าร้านยา ไม่เพียงแต่ซื้อยาเท่านั้น แต่ยังมีบริการคัดกรองโรคเบื้องต้น โดยเฉพาะกลุ่มโรคเรื้อรัง ทั้งเบาหวาน ความดัน หรือกลุ่มโรคเมตาบอลิก เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค แนะนำความรู้ด้านสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล จึงเกิดเป็นโครงการ "ร้านยาชุมชนอบอุ่น" ขึ้นมา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร จึงนำร่องเปิดช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยเชิญชวนร้านยาในพื้นที่ 11 เขตของกรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมโครงการ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะนำภาคเอกชนมาสนับสนุนการทำงานของภาครัฐ และภาระงานไม่ได้เพิ่มขึ้น

สำหรับบริการสุขภาพในร้านยาชุมชนอบอุ่น หลัก ๆ จะเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยร่วมกับสหวิชาชีพอื่น ๆ ให้บริการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน โดยทำงานเป็นเครือข่าย ร่วมกับหน่วยงานบริการประจำในพื้นที่ คลินิกหมอครอบครัว และมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น บริการคลินิกเลิกบุหรี่ บริการยาเม็ดคุมกำเนิด โดยมีเภสัชกรที่ประจำร้านยา ทำหน้าที่ให้คำแนะนำการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล และมีการบันทึกประวัติ เพื่อให้สามารถติดตามหรือแนะนำในครั้งต่อไปได้

จากข้อมูลพบว่า ในปี 2560 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร รวมประชากรแฝงประมาณ 10 ล้านคน ที่เจ็บป่วยในรอบ 1 เดือน เกือบร้อยละ 18 ไม่ใช้สิทธิรักษาใด ๆ แต่เลือกที่จะซื้อยามากินเอง เพราะไม่สะดวกไปพบหมอ ไม่อยากรอคิวนาน

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ป่วยที่รับยาจากโรงพยาบาล มียาเหลือใช้จำนวนมากถึงปีละ 2,000-3,000 ล้านบาท ดังนั้น หากเราสามารถดึงร้านยาร่วมเป็นหน่วยบริการสุขภาพประชาชน น่าจะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้

ที่สำคัญ หากทำให้คนตระหนักถึงการดูแลตนเอง ใส่ใจสุขภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ก็จะยังทำให้ช่วยลดภาระโรงพยาบาลโดยตรง ประหยัดงบประมาณของรัฐ และช่วยลดความแออัดที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาลได้อีกด้วย

เห็นแบบนี้...บอกได้คำเดียวว่า ณัฐชนน Love เลย