7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านรวมตัวคัดค้านการสร้างโรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.ศรีสะเกษ

ชาวบ้านศรีสะเกษ รวมตัวคัดค้านก่อสร้างโรงงานน้ำตาล โรงงานไฟฟ้าชีวมวล หวั่นเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

เครือข่ายชุมชนคนรักบ้านตาจวน ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ รวมตัวกันเดินทางไปยื่นหนังสือถึง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลอ้อย ขนาด 20,000 ตันอ้อยต่อวัน และโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 40 เมกะวัตต์ พร้อมขอให้ยกเลิกเวทีเปิดรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 และ 2

โดยชาวบ้านอ้างว่าเวทีดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎหมาย ในเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่มีการกีดกันการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มชาวบ้านผู้มีส่วนได้เสียในรัศมีโรงงาน 5 กิโลเมตร ไม่แจ้งข่าวสารอย่างทั่วถึง รวมถึงจำกัดเวลาในการแสดงความคิดเห็น และการรับฟังข้อมูลข้อดี-ข้อเสียอย่างรอบด้าน

หนึ่งในข้อเรียกร้องที่ชาวบ้านยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ระบุไว้ว่า พื้นที่ดังกล่าวทับซ้อนกับแปลงข้าวเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านกว่า 30 ราย จำนวน 260 ไร่ ซึ่งไม่เหมาะที่จะปลูกอ้อยทดแทน อีกทั้งยังกังวลถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อชุมชน จากกระบวนการผลิตน้ำตาลและไฟฟ้า เนื่องจากพื้นที่โรงงานอยู่ห่างจากชุมชนไม่ถึง 2 กิโลเมตร