ค่ายมือถือยื่นขอใบอนุญาตคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

เช้าวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดรับคำขอใบอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ สำหรับกิจการโทรคมนาคม โดยมีผู้ประกอบการโทรคมนาคมรายใหญ่ ทั้ง 3 ราย ทั้งเอไอเอส  ดีแทค และทรู เข้ายื่นคำขอใบอนุญาต

ทั้งนี้ กสทช.จะจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 10 เมกะเฮิรตซ์ ในราคาใบอนุญาตละ 17,584 ล้านบาท อายุใบอนุญาต 15 ปี แบ่งการชำระเงินเป็น 10 ปี โดยการจัดสรรคลื่นความถี่ครั้งนี้ไม่ได้มีการประมูลเคาะราคาแข่งขันกันเหมือนที่ผ่านมา แต่เป็นการจัดสรรคลื่นให้ไปเลยในราคาที่กำหนด

โดยวิธีการจัดสรรชุดคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเลือกชุดคลื่นความถี่ที่ต้องการ พร้อมใส่จำนวนผลประโยชน์ส่วนเพิ่มแก่รัฐ ลงในแบบฟอร์ม  

กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเลือกชุดคลื่นความถี่เดียวกัน กสทช.จะพิจารณาจากผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเสนอ ผู้เสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่มสูงกว่าจะได้สิทธิ์เลือกชุดคลื่นความถี่ก่อน กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่มเท่ากัน จะใช้วิธีการจับสลากเลือกลำดับผู้ได้รับสิทธิ์เลือกชุดคลื่นความถี่ก่อน

หากไม่มีผู้เสนอผลประโยชน์ส่วนเพิ่ม กสทช.จะใช้วิธีการจับสลากเลือกลำดับผู้ที่จะได้รับสิทธิเลือกชุดคลื่นความถี่ก่อน