คอลัมน์หมายเลข 7 : พบพิรุธที่ดินสร้างท่าเทียบเรือ จ.ตรัง ตอนที่ 3

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

การสนธิกำลังของเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน วันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อทวงคืนป่าชายเลนที่บ้านทุ่งขี้เหล็ก จังหวัดตรัง ซึ่งถูกบุกรุกหลัง อบต.เขาไม้แก้ว อนุญาตให้เอกชนออกค่าใช้จ่ายกว่า 14 ล้านบาท ขยายถนนยาวเกือบ 4 กิโลเมตรโดยบุกรุกที่ป่าชายเลน รวมกว่า 13 ไร่ รองรับท่าเทียบเรือที่กำลังก่อสร้างที่บ้านทุ่งขี้เหล็ก ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ปฏิบัติการครั้งนี้มีขึ้นหลังจากคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกที่ป่าชายเลนดังกล่าว วันที่ 29-30 พฤษภาคมที่ผ่านมา ขยายผลร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนส่งผลให้เจ้าหน้าที่แจ้งความดำเนินคดีนายก อบต.เขาไม้แก้ว และเอกชนรายนี้แล้ว หลังตรวจพบหลักฐานทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ที่ดิน และขุดลอกร่องน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนที่ดินกว่า 71 ไร่ ที่ใช้ก่อสร้างท่าเทียบเรือเจ้าหน้าที่กำลังขยายผล

ข้อมูลนี้ได้รับความสนใจจากผู้อำนวยการ ป.ป.ช.จังหวัดตรัง ตามนโยบายของ ป.ป.ช. ที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ เตรียมเสนอให้กรรมการ ป.ป.ช. มีมติรับเรื่องนี้ไว้พิจารณา

การตรวจสอบยังรวมถึงที่มาของที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 495 กว่า 71 ไร่ ที่บ้านทุ่งขี้เหล็กได้มาโดยชอบหรือไม่ เพราะชาวบ้านร้องเรียนว่า ส.ค.1 เลขที่ 164 พื้นที่ 50 ไร่ ที่บ้านแหลมขามที่ ครอบครองอยู่ ถูกบุคคลสวมสิทธิ์นำไปออกเป็น น.ส.3 ก. เลขที่ 495 ที่บ้านทุ่งขี้เหล็กที่ใช้ก่อสร้างท่าเทียบเรือเอกชน

การขยายถนนและก่อสร้างท่าเทียบเรือเอกชนแห่งนี้ หากมีความคืบหน้า คอลัมน์หมายเลข 7 จะนำเสนอข่าวทันที

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7