ฝ่ายค้านยื่นสภาฯ สอบการสรรหา สว.

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

รายงานสดจากอาคารสำนักงานใหญ่ TOT แจ้งวัฒนะ : การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งฝ่ายค้านยื่น 3 ญัตติด่วนให้สอบข้อเท็จจริงขบวนการสรรหา สว.ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และส่งผลต่อการเลือกนายกรัฐมนตรีของ 249 สว. ก่อนหน้านี้หรือไม่...