รายงานพิเศษ : นวัตกรรมจากผักตบชวา

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

แม้เพิ่งจะเปิดสอนได้เพียง 4 วัน แต่มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาการเปลี่ยนผักตบชวา วัชพืชด้อยค่าให้เป็นภาชนะบนโต๊ะอาหาร ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติก ที่ศูนย์ฝึกมีชีวิต ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มขึ้นเป็นหลัก 100 คนแล้ว
 
นายสรรชัย สังข์มาลัย หนึ่งในผู้สนใจยอมรับว่าไม่คาดคิดว่าผักตบชวาจะสามารถเพิ่มมูลค่าได้มากมายขนาดนี้ หลังจากได้ทดลองลงมือทำด้วยตัวเอง 4 วันที่ผ่านมา จนได้เห็นทั้งเส้นใหญ่ที่ได้จากการปั่นก้านผักตบชวาและใบยังสามารถนำมาทำกระดาษขึ้นรูปเป็นภาชนะทดแทนพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นต้นปัญหาของสิ่งแวดล้อมซึ่งคนไทยต้องเผชิญทุกวันนี้

นี่เป็นความสำเร็จความพยายามในการลองผิดลองถูกของคณะครูศูนย์ฝึกมีชีวิต ในการกำจัดผักตบชวาที่เป็นปัญหาของรัฐ ซึ่งต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมหาศาลทุกปีเพื่อกำจัดวัชพืชด้อยค่า เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกไม่กระทบต่อพื้นที่การเกษตรในฤดูน้ำหลาก

จากเสื้อตัวแรกที่ได้จากเส้นใยจากผักตบชวา วันนี้ที่ศูนย์ฯ สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาได้อีกหลายชนิด จานและชามจากผักตบชวาเป็นนวัตกรรมล่าสุด มีทั้งแบบสดและแบบแห้ง สามารถทนน้ำร้อนโดยไม่รั่วซึมและกำจัดได้ง่ายไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม

หัวใจสำคัญของการสร้างนวัตกรรมจากผักตบชวา วิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาชี บอกว่าอยู่ที่การควบคุมอุณหภูมิก่อนการขึ้นรูปเพราะผักตบชวามีลักษณะเป็นพืชน้ำ หากดึงน้ำออกจะทำให้เกิดการหดตัวและสีไม่สวยสดอย่างที่ต้องการ

1 เดือนผักตบชวาสามารถแตกหน่อออกได้ 1,000,000 ต้น แต่หากทุกชุมชนหันมาช่วยกันสร้างนวัตกรรมจากวัชพืชด้อยค่า ไม่เพียงร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดทางน้ำป้องกันน้ำท่วม ยังลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นภาระของรัฐได้อีกมหาศาลด้วย

Tag : เกาะติดข่าวดัง นวัตกรรมจากผักตบชวา ผักตบชวา