คิง เพาเวอร์ จ่ายปีแรก 2.3 หมื่นล้านบาท หลังชนะประมูล Duty Free 4 สนามบิน

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 20:16 น.

Views

คณะกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย ไฟเขียวบริษัท คิง เพาเวอร์ ชนะการประมูล Duty Free 4 สนามบิน

คณะกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. มีมติเห็นชอบให้บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี เป็นผู้ชนะการประมูล ได้รับสิทธิ์ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ภูเก็ต, เชียงใหม่ และหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 - 31 มีนาคม 2574 โดย ทอท.จะเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 20% ของรายได้จากการประกอบกิจการในเดือนนั้น หรือตามจำนวนผลตอบแทนขั้นต่ำรายปี ปีแรกรวมกว่า 17,700 ล้านบาท
 
นอกจากนี้ ยังอนุมัติให้บริษัท คิง เพาเวอร์ฯ เป็นผู้ชนะการประมูล ได้รับสิทธิ์ประกอบกิจการ บริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วย โดย ทอท.จะเรียกเก็บค่าผลตอบแทนรายเดือน ในอัตรา 15% ของรายได้จากการประกอบกิจการในเดือนนั้น หรือตามจำนวนผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำรายปี ปีแรกกว่า 5,700 ล้านบาท

รวมผลตอบแทนขั้นต่ำที่บริษัท คิง เพาเวอร์ฯ ต้องจ่ายให้ ทอท.ในปีแรก รวม 4 สนามบิน ทั้งสิ้น 23,548 ล้านบาท

Tag : ท่าอากาศยานไทย คิงเพาเวอร์ ประมูล Duty Free ประมูลดิวตีฟรี สินค้าปลอดภาษี