ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอน189

รายการ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562