รอบรั้วรอบโลก

ซานฟรานซิสโก จ่อแบนบุหรี่ไฟฟ้า ผู้ประกอบการหวั่นวัยรุ่นซื้อ-ขายในตลาดมืด

สหรัฐฯ แก้ปัญหาบุหรี่มาตั้งแต่ปี 2530 และในปัจจุบันปัญหานั้นก็กลับมาอีกครั้งในรูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป็นเด็กวัยรุ่น จากผลสำรวจเมื่อปีที่แล้วพบว่า นักเรียนมัธยมสหรัฐฯ จำนวน 1 ใน 5 มีพฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ ทางการเมืองซานฟรานซิสโกได้มีมติรับรองมาตรการห้ามการจัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า จนกว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ จะทำการประเมินผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพอย่างสมบูรณ์เสียก่อน มาตรการดังกล่าวต้องผ่านการลงมติอีกครั้งก่อนจะสามารถออกเป็นกฎหมายได้ และหากประสบความสำเร็จ เมืองนี้จะเป็นเมืองแรกในสหรัฐฯ ที่แบนบุหรี่ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กที่เกี่ยวข้องกล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการดำเนินกิจการของพวกเขา และจะทำให้วัยรุ่นหันไปใช้บริการตลาดมืดในการซื้อขายแทน