สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 18.51 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด และให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวัน ตลอด 100 วัน ซึ่งหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วันแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ โดยสามารถส่งหนังสือเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่สำนักงานองคมนตรี ถนนสนามไชย เขตพระนคร หรือที่เต็นท์ด้านหน้าพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

ส่วนผู้ที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมไว้อาลัย สามารถเคารพศพได้ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น. และเวลา 19.30-20.30 น. ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ งดกางเกงยีนและรองเท้าแตะ

Tag : สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ งานศพพลเอกเปรม